fotograficky.guru

19. 07. 2017Pavel Kristián

Fotografovat nebo upravovat – část 3

Po fotografickém řešení (viz část 1) a po úpravách v Lightroomu a Photoshopu (viz část 2) se podíváme na několik možností úprav v programu Zoner Photo Studio X.
Možnosti této verze programu jsou jiné než v případě předchozích verzí 18, 17 a dalších nižších, ke kterým se dostaneme ještě později.

Snímek byl pořízen jako RAW, proto se nejprve podíváme na možnosti úpravy přímo v modulu Vyvolat.

Vyvolat
V modulu Vyvolat je k dispozici podobný Kruhový filtr jako v aplikaci Lightroom.

uprava_zps_001

Kruhový filtr neobsahuje sice tolik možností jako obdobný nástroj Lightroomu, ale pro náš případ – zesvětlení části snímku je použitelný. Po výběru nástroje se zobrazí základní elipsa filtru, kterou je možné posunout, tvarovat i natáčet pomocí myši. Pro tonální úpravu je možné použít nastavení Expozice, Kontrast, Světla, Stíny případně i Zřetelnost. Pro lepší začlenění upravené části do původního snímku nastavte vhodně Šířku přechodu – upravíte tím šíři okrajové části kruhového filtru, v níž přechází neupravená oblast snímku do části upravené.

Jakmile jste spokojeni se vzhledem upravované části, klikněte na tlačítko Použít. Změny se v tomto případě neaplikují přímo na data snímku, ale zapíší se do přidruženého souboru, a je proto možné úpravy kdykoli pozměnit nebo zcela zrušit.

uprava_zps_003

Pro úpravy jiných částí snímku je možné přidat další kruhové filtry jiných velikostí a s jinými nastaveními:

uprava_zps_004

Jednotlivé aplikace kruhového filtru se v panelu Kruhový filtr označují jako Maska 1, Maska 2 atd., při větším počtu použitých filtrů je vhodné tyto názvy přepsat, v tomto případě třeba na slunečnice, česnek atd.

Po použití kruhových filtrů je samozřejmě možné aplikovat další úpravy pomocí globálních nástrojů, jako jsou např. jednotlivé nástroje na panelu Expozice, Barva, Ostrost atd.

Bylo by možné přidat i korekční profil objektivu (LCP) a také profil fotoaparátu (DCP); toto nastavení se ale v aplikaci Zoner Photo Studio neprovede automaticky jako v Lightroomu a nejprve se musí potřebné profily do aplikace přidat a teprve potom je lze používat a aplikovat na snímek formátu RAW. Tuto problematiku ponechám na případné další pokračování.

uprava_zps_005

Všechny úpravy souboru v modulu RAW jsou nedestruktivní, jakmile ale přejdete do modulu Editor nebo soubor exportujete do některého běžného bitmapového formátu (TIF, JPG, PNG apod.), proběhne konverze RAW na bitmapu a přitom se aplikují všechna nastavení provedená v modulu Vyvolat. V případě exportu je zapotřebí zvolit i vhodný barvový prostor, např. sRGB pro publikování na webu nebo Adobe RGB třeba pro další úpravy v Editoru případně pro kvalitní tisk apod.

Editor

V Editoru je možné přímo otevřít jak soubory typu RAW, tak samozřejmě všechny bitmapové formáty (TIF, JPG, PNG a další). V případě, že byl formát RAW dříve upraven v modulu Vyvolat a existuje k němu přidružený soubor, v němž jsou úpravy zapsány, konvertuje se RAW na bitmapu a všechny úpravy se aplikují. Pro účely tohoto článku jsem předchozí úpravy snímku v modulu Vyvolat odstranil a v modulu Editor upravuji původní vyfotografovaný snímek.

uprava_zps_006

Snímek se po otevření v Editoru zobrazí na samostatné vrstvě. Lokální tonální úpravu je možné provést celou řadou způsobů, použiji nedestruktivní způsob práce s využitím prolnutí vrstev.

Prvním krokem je vytvoření kopie vrstvy: kliknutím označit vrstvu a vytvořit její kopii kliknutím na tlačítko Duplikovat vrstvu vpravo dole na pravém postranním panelu.

uprava_zps_007

V dalším kroku je třeba nastavit režim prolnutí nové (horní) vrstvy na Závoj; tím se zesvětlí celý snímek.

uprava_zps_008

Pro omezení efektu zesvětlení pouze na vybraná místa je potřeba přidat masku vrstvy. V tomto případě použiji černou masku, která nejprve skryje zesvětlení způsobené režimem prolnutí Závoj: Kliknutím na tlačítko Maska dole v pravém postranním panelu a volbou Skrýt vše z otevřené místní nabídky.

uprava_zps_009

Dále je nutné označit kliknutím přidanou černou masku (kolem ní se zobrazí bílé rožky), z panelu nástrojů se vyberou Kreslicí nástroje a z nich pak Štětec. V tomto případě je potřeba zvolit štětec bílé barvy, nastavit mu vhodný průměr a spíše menší krytí (cca 10–25 %) a vhodné rozmazání (asi kolem 30 %), ale uvedené hodnoty nejsou žádné dogma. Nastaveným štětcem se potom maluje na masku v místech, která se mají zesvětlit. Intenzita zesvětlení pomocí režimu prolnutí Závoj závisí na množství bílé barvy, kterou na masku namalujete. Plná bílá = plný efekt režimu prolnutí, šedá = zeslabení režimu prolnutí.

uprava_zps_010

Pokud by naopak bylo potřeba úpravu zesílit, postačí zduplikovat vrstvu s maskou, ale je nutné znovu nastavit její režim prolnutí na Závoj. Pro ztlumení zesvětlení je možné snížit krytí prolínané vrstvy; je to jednodušší a rychlejší než třeba štětcem tentokrát s černou barvou upravovat masku vrstvy.

uprava_zps_011

Úpravy provedené na vrstvách v Editoru Zoner Photo Studia lze uložit ve vlastním formátu, který umožňuje soubor znovu otevřít a s vrstvami dále pracovat. Tento formát je ale čitelný pouze v aplikaci Zoner Photo Studio. Pro běžnou práci s obrázkem (umístění na web, zasílání s možností otevření v jiné aplikaci apod.) je potřeba obrázek uložit v některém z běžných bitmapových formátů (TIF, JPG, PNG apod.). V takovém případě však již nebudou vrstvy zachovány, úpravy na nich se aplikují a vrstvy se nevratně sloučí do jediné.

Komentáře

Sledujte nás

Facebook YouTube Twitter RSS

© 2013-2014 ZONER software, a.s., všechna práva vyhrazena.

Facebook
YouTube
Twitter
RSS