fotograficky.guru

17. 07. 2017Pavel Kristián

Fotografovat nebo upravovat – část 2

V první části tohoto příspěvku jsem ukázal možnost zvýraznění některých částí snímku zátiší pomocí nasvícení s použitím více zdrojů světla. V této části si ukážeme, jak podobného efektu dosáhnout v postprodukci.

Základem pro úpravy je snímek (RAW) s rovnoměrným osvětlením z jednoho zdroje – externí blesk s Magic Hex Softboxem, jak bylo podrobněji popsáno v první části.

001

Lightroom

Prvním krokem v Lightroomu, který obvykle aplikuji už při importu snímků, je přiřazení profilu objektivu (LCP, lens correction profile) a potlačení chromatické aberace.

002

Poznámka: Současně volím hned na začátku úprav také profil fotoaparátu v sekci Camera Calibration; zde jsem zvolil Camera Standard, který – subjektivně – poskytoval vzhled, který se mi líbil.

Pro lokální úpravu snímku nabízí Lightroom dva dobře použitelné nástroje: Adjustment Brush (štětec úprav) a Radial Filter (kruhový filtr). Štětcem je možné úpravu malovat na různá místa snímku, v případě kruhového filtru se místo volného malování pracuje s eliptickou oblastí. V obou případech je možné upravovat různé hodnoty počínaje expozicí přes kontrast atd. až po ostrost, šum nebo odstranění lemu. V tomto případě jsem zvolil Radial Filter (kruhový filtr), ale stejného výsledku by bylo možné dosáhnout i pomocí štětce úprav (Adjustment Brush).

003

Tažením myší se vytáhne elipsa vhodného tvaru a velikosti. Elipsu je možné posouvat i natáčet. V prvotním stavu působí filtr jako maska: v místě filtru je úprava potlačena, mimo něj se projeví. Zaškrtávací políčko Invert Mask zamění upravovanou a neupravovanou část snímku. Pro lepší splynutí a začlenění úpravy lze zvolit míru prolnutí (Feather). Různě velkých, umístěných a samozřejmě i různě nastavených kruhových filtrů lze do obrázku vložit libovolné množství a upravit tak obrázek dle potřeby. Kterýkoli z filtrů lze dodatečně upravovat.

004

Po lokálních úpravách lze na snímek samozřejmě aplikovat i celkové úpravy expozice, barevnosti atd. Důležité je, že všechny úpravy lze v Lightroomu kdykoli pozměnit, jedná se o skutečné nedestruktivní úpravy.

005

Photoshop

Pro práci ve Photoshopu je potřeba konvertovat RAW na bitmapový obrázek; je to možné buď využitím Camera Raw, nebo otevřením souboru RAW přímo z Lightroomu. Pokud byste se rozhodovali pro export a následné otevření snímku ve Photoshopu, je vhodnější exportovat do 16bitového souboru formátu TIF. V takovém případě je pak také potřeba zvolit barvový profil, pro úpravy doporučuji buď Adobe RGB nebo ProPhoto RGB – nedojde tak k žádné barevné degradaci snímku.

V případě tohoto obrázku chci selektivně zesvětlit některá místa snímku. Možností, jak to ve Photoshopu udělat, existuje velké množství, já použiji prolínání vrstev. Po otevření snímku ve Photoshopu, vrstvu s obrázkem zduplikuji. Novou vrstvu prolnu v režimu Závoj, což zesvětlí celý obrázek. Kliknutím na tlačítko Přidat masku vrstvy se stisknutou klávesou Alt se přidá černá maska vrstvy a efekt prolnutí se skryje.

Měkkým štětcem s nízkým krytím (kolem 15 až 20 %) maluji na masku bílou barvou v místě, které chci zesvětlit.

006

Bylo by možné provést všechny úpravy (zesvětlení stroužku, slunečnice i celé paličky na pravé straně) na jedné vrstvě, ale dávám přednost rozdělení úpravy, protože potom mohu jednodušeji sílu jednotlivých úprav měnit třeba i krytím vrstvy apod. V tomto případě jsem doplnil ještě další dvě kopie původního obrázku a provedl na nich úpravu různých částí snímku s využitím režimu prolnutí Závoj.

007

Pokud bych chtěl některou úpravu ještě zesílit, postačí v tomto případě vytvořit novou kopii příslušné vrstvy, např. se světlejší slunečnicí:

008

009

V případě, že by taková kombinovaná úprava byla příliš výrazná, je možné ji omezit krytím vrstvy. Tím ale možnosti úprav nekončí. Označením všech vrstev s úpravou a použitím příkazu Nová skupina z vrstev je následně možné manipulovat s celou skupinou vrstev: například vytvořit kopii celé skupiny a tím opět aplikovat další úroveň lokálního zesvětlení. Upravovat a maskovat lze jak celou skupinu, tak po jejím rozbalení i jednotlivé vrstvy, které skupina obsahuje. Úroveň a možnosti práce s obrázkem jsou v rámci Photoshopu na jedné straně téměř nekonečné, ale současně mohou být velmi jednoduché. Výsledný obrázek je možné po uložení ve formátu PSD kdykoli znovu v plném rozsahu upravovat (v tomto případě jde tedy o nedestruktivní úpravu) a pro běžné použití je potřeba výsledek exportovat do některého z běžně používaných formátů – JPG, TIF, PNG apod.

V poslední samostatné části se podívám na možnosti úprav tohoto snímku v aplikaci Zoner Photo Studio.

Komentáře

Sledujte nás

Facebook YouTube Twitter RSS

© 2013-2014 ZONER software, a.s., všechna práva vyhrazena.

Facebook
YouTube
Twitter
RSS