fotograficky.guru

15. 12. 2016Pavel Kristián

Zoner Photo Studio – velký upgrade

Zoner Photo Studio přineslo před vánočními svátky svým uživatelům nadílku o něco dříve.

Vedle zajímavého posunu v cenové politice prošel velkou změnou samotný program. Řada uživatelů se ozývala kvůli chybějícím užitečným nástrojům (např. volná deformace apod.) – v nové verzi už jsou tyto nástroje na svých místech.

Podle mého názoru je ale nejvýraznější změnou posun z „kojenecké“ úrovně vrstev na vrstvy „pubertální“ a k dosažení plně dospělého stavu už jim chybí skutečně jenom kousek. V jednom z dřívějších článků jsem se zmiňoval o poněkud problematickém převádění výběru na masku vrstvy a zpět, masky vrstvy na výběr. Nová podoba Zoner Photo Studio X tuto operaci již plně umožňuje.
Na obrázku je výrazně podexponovaný snímek, který měl zachytit především něco v jinak pouze šedé obloze. Při úpravě snímku (RAW) v modulu Vyvolat je možné v určitém rozsahu vylepšit tmavé stíny a pokusit se zachovat něco z oblohy, ale úpravy vedou k poměrně nevýraznému, plochému snímku.

4

5

Snímek byl po základní úpravě v modulu Vyvolat otevřen v Editoru (protože jde o snímek RAW, otevře se v Editoru jako 16bitový).
V dalším kroku byla duplikována vrstva s obrázkem a byl na ni aplikován filtr Úrovně pro zesvětlení příliš tmavých oblastí. Pro posílení efektu je možné ještě nastavit režim prolnutí Závoj.

6

Tuto úpravu je ale nutné omezit v místech oblohy a pohledu na město. S výhodou k tomu použiji původní obrázek načtený jako výběr. Z nabídky Výběr se použije příkaz Načíst výběr a na disku se vyhledá původní snímek RAW. Nedejte se mýlit tím, že výběry se ukládají jako soubory formátu PNG – můžete načíst jakýkoli podporovaný formát, vedle PNG třeba JPG, TIF nebo některý ze souborů RAW.

7

Po načtení se výběr zobrazí pomocí „pochodujících mravenců“, animovaného čárkovaného obrysu. Kliknutím pravým tlačítkem na vrstvu se vyvolá místní nabídka, z ní se vybere Maska a tím se zpřístupní nastavení pro masku vrstvy. Nově v ní přibylo několik položek:
– Odkrýt výběr (resp. Skrýt výběr) – umožní převést výběr na masku s tím, že vybrané části jsou na aktuální vrstvě zobrazeny (resp. skryty).
– Přidat masku k výběru – umožní např. vytvořit výběr podle aktuální masky vrstvy nebo ho přidat ke stávajícímu výběru.
– Odečíst masku z výběru nebo Průsečík masky s výběrem upraví aktuální výběr tak, jak napovídá název volby.
V tomto případě jsem použil příkaz Skrýt výběr, který vytvořil masku vrstvy, jež skrývala oblasti, které jsou na původním snímku světlé (maska je zde tmavá), a odkrývá oblasti, které jsou na původním snímku tmavé (maska je zde světlá). Stávající výběr jsem zrušil.

8

U vrstvy jsem pro zvýšení kontrastu nastavil režim prolnutí na Překrýt. Masku vrstvy jsem následně ještě upravil pomocí Úrovní tak, aby byla kontrastnější: světlé oblasti masky jsem ještě více zesvětlil a tmavé ztmavil. V detailech je navíc možné masku vrstvy upravit např. kreslením štětcem.

Pro lepší vzhled oblohy jsem použil ještě původní snímek RAW (výrazně podexponovaný), který jsem jako další vrstvu přidal do obrázku. Aktivoval jsem druhou spodní vrstvu a příkazem Maska > Přidat masku k výběru z místní nabídky vrstev jsem vytvořil výběr podle této masky. Kliknutím jsem aktivoval vrstvu s nově přidaným tmavým obrázkem a příkazem Maska > Skrýt výběr jsem aktuální výběr převedl na masku, která odkrývá oblohu a skrývá tmavou část se stromy v popředí. Výběr jsem poté odstranil.

Jako poslední jsem duplikoval spodní vrstvu, přesunul ji nahoru a použil na ni filtr Horní propust. Prolnutí vrstvy jsem nastavil na Překrýt a tím snímek doostřil.
Celý postup a práci s vrstvami budete moci sledovat v kurzu věnovaném práci s vrstvami v Zoner Photo Studiu X, který se během několika dnů objeví na našem webu fotograficky.guru.

10

Komentáře

Sledujte nás

Facebook YouTube Twitter RSS

© 2013-2014 ZONER software, a.s., všechna práva vyhrazena.

Facebook
YouTube
Twitter
RSS