fotograficky.guru

14. 03. 2012Pavel Kristián ml.

Osobnost české fotografie roku 2011

Jan Pohribný, autor knihy Kreativní světlo ve fotografii a skvělý fotograf, se stal Osobností české fotografie roku 2011.

Asociace profesionálních fotografů České republiky (AF ČR) udělila titul fotografa roku Janu Pohribnému. Ze sedmnácti kandidátů nakonec devítičlenná porota vybrala právě fotografa, který je mimo jiné také autorem knihy Kreativní světlo ve fotografii. Výborný krajinář. Fotograf známý netradičními postupy a technikami osvětlování scény. Externí pedagog na Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě. Lektor mnoha workshopů u nás i v zahraničí (například ve Finsku či Norsku).

Jan Phribný se narodil 8. 2. 1961 v Praze. Vystudoval Střední průmyslovou školu grafickou v Praze se zaměřením na užitnou fotografii. Dalo by se tedy říct, že když se Jan Pohribný v patnácti rozhodoval, co dál děla, fotografie pro něj byla jasná volba. Ve studiu fotografie pokračoval dál na katedře umělecké fotografie na Filmové a televizní fakultě AMU.
Mezi ocenění, která pan Pohribný za svou kariéru fotografa nasbíral, patří mimo jiné několik ocenění z prestižního Czech Press Fota, konkrétně to je 2. a 3. místo v kategorii Umění a kultura a 2. místo v kategorii Příroda a ochrana životního prostředí. V roce 2001 získal od Federace evropských fotografů titul Qualified Europien Photographer (otrocky – Kvalifikovaný evropský fotograf). Jeho fotografie jsou zastoupeny v mnoha sbírkách a získali velké množství ocenění. Podílel se také na velkém množství výstav, ať už kolektivních nebo čistě svých.

Jak už bylo několikrát zmíněno, Jan Pohribný je také autorem knihy Kreativní světlo ve fotografii, která vyšla v roce 2011 ve vydavatelství Zoner Press. Nebudu zde příliš zacházet do detailů knihy a raději vás odkážu přímo na její popis. V odkazech pod článkem najdete mimo jiné také odkaz na web a galerii Jana Pohribného a dva články, ve kterých se dočtete něco o vyhlášení cen AF ČR za rok 2011 a dalších výhercích.

Galerie a web Jana Pohribného

Kniha Kreativní světlo ve fotografie na stránkách ZonerPress

O udílení cen AF ČR na idnes.cz

O udílení cen AF ČR na ČT24

foto novinky © Magdaléna Pohribná, 2007

Komentáře

Sledujte nás

Facebook YouTube Twitter RSS

© 2013-2014 ZONER software, a.s., všechna práva vyhrazena.

Facebook
YouTube
Twitter
RSS