fotograficky.guru

08. 03. 2017Pavel Kristián

Jak vidíte barvy?

V živém vysílání 1. 3. 2017 jsme ukazovali, jak je důležité zobrazovat správně barvy na monitoru při prohlížení a především při úpravách fotografií. Ale to, jak a jaké barvy vidíme, není samozřejmě jenom otázkou nastavení počítače a monitoru, ale závisí na naší schopnosti barvy vnímat, rozlišovat a ve značné míře se projeví i zkušenost a tréning při práci s barvami.

Neodmyslitelnými součástmi celého procesu je i okolní prostředí, především úroveň a barevná kvalita světla, ve kterém barvy pozorujeme, podílí se i naše únava, soustředění a celá řada jiných faktorů. Významnou roli hraje i doba pozorování vzhledem k tomu, jak se oko dokáže přizpůsobovat okolním podmínkám.

Všechno, co se týká lidského vidění a vnímání barev, je nesmírně zajímavé a pro fotografa samozřejmě velmi důležité. Vždyť to, jak fotograf dokáže pracovat s barvami, může být rozhodující v tom, zda dokáže upoutat pozornost diváka, i v tom, jak ho vede obrazem a interpretuje mu sdělení své fotografie. Barvy, barevný kontrast nebo naopak jejich soulad patří mezi základní kompoziční prvky, které by měl fotograf ovládat. (V této souvislosti odkazuji na nejkomplexnější a nejen pro fotografy užitečnou publikaci významného českého fotografa Jana Pohribného Kreativní barva ve fotografii.)

Jak je to s vaším viděním barev?
Možná si vzpomenete na dobu prvních let školní docházky, kdy jsme měli na kartičkách s barevnými puntíky rozpoznávat číslice. Řadu podobných testů je možné najít na internetu jako testy barvocitu (třeba zde nebo tady) nebo např. jako Ishihara testy. Od doby povinné školní docházky se většina očních vyšetření zaměřila spíše na ostrost vidění než na jeho barevnou kvalitu. Možná je to teď ta správná chvilka k tomu, abyste si svoje schopnosti barevného vidění vyzkoušeli.

re

Mimo již uvedených odkazů zkuste třeba stránky společnosti X-rite (celosvětově významná společnost zabývající se komplexně správou barev), kde najdete jiný zajímavý test, v tomto případě s lákavým označením Color IQ, včetně závěrečného srovnání s odpovídající věkovou skupinou a graficky názorným zobrazením té oblasti barevného spektra, ve které můžete mít problémy.

Nezapomeňte na to, že výsledky testů mohou být ovlivněny kvalitou vašeho displeje, okolním osvětlením, ale také vaším momentálním zdravotním, psychickým i fyzickým stavem. Možná vás tyto testy uspokojí, možná přimějí k zamyšlení. A když už jste kvůli testům na barevné vidění procházeli internetem, jistě jste narazili na řadu doporučení, jak oči procvičovat. Většinou se jedná o jednoduchá cvičení, např. hledění do dálky s postupným přeostřováním na bližší a bližší objekty a zpět. Jedním ze základních „cvičení“ by ale mělo být opustit počítač a jít fotografovat.

Komentáře

Sledujte nás

Facebook YouTube Twitter RSS

© 2013-2014 ZONER software, a.s., všechna práva vyhrazena.

Facebook
YouTube
Twitter
RSS