fotograficky.guru

05. 12. 2016Pavel Kristián

HDR, RAW nebo vrstvy?

Někdy jsou podmínky takové, že rozhodnutí o tom, co je „správná expozice“, je velmi složité. Byli jsme ve Frankfurtu v době, kdy bylo prostě hnusně – obloha v podstatě pouze rovnoměrně šedivá, slunce přestalo existovat a navíc mžilo, až drobně poprchávalo.

Fotografoval jsem s expozičním bracketingem, abych později mohl v obloze alespoň něco vytáhnout pomocí HDR. V tomto článku se ale podívám na práci s pouze jedním, kvůli obloze podexponovaným snímkem vyfotografovaným jako RAW.

Zoner Photo Studio umožňuje aplikovat techniky HDR i na jeden snímek (formát RAW poskytne samozřejmě mnohem větší možnosti oproti snímku JPG), ale pouze pomocí Vytvořit > HDR mapováním tonality. Pro použití nástroje HDR prolínáním expozic jsou potřeba minimálně dva snímky.

V případě, jako je tento, není vhodné volit kontrastní metodu, která obvykle poskytuje méně realistické výsledky, ale jasovou metodu. Jak je ale vidět, kolem kontrastních hran se objevují světlé lemy (nahoře vpravo) a někde, jako pod ramenem jeřábu, podivně rozmáznuté plochy. Lepší výsledky by samozřejmě dalo složení více snímků s odstupňovanou expozicí.

screenshot-2016-12-04-16-42-12

Jinou možností pro tonální úpravu snímku, v tomto případě pro lepší prokreslení oblohy a projasnění příliš tmavého popředí, je využití modulu Vyvolat pro úpravu souboru RAW. Díky vysoké bitové hloubce je možné účinně upravovat jak oblasti světel, tak oblasti stínů a upravit tonálně obrázek v poměrně značném rozsahu. Výhodou práce v modulu Vyvolat je i možnost úpravy barev, zejména za pomoci vyvážení bílé. Následující dvě ukázky představují dvě různá tonální a barevná řešení.
Poznamenávám, že v současné verzi Zoner Photo Studia je možné uchovávat pouze jednu verzi úprav souboru RAW (ale dodávám, že doufám, že se to rychle změní).

Ve srovnání s vytvořením HDR obrázku jsou úpravy v modulu RAW nedestruktivní, je možné se k nim vrátit a změnit je. Snímek HDR je na rozdíl od toho nutné po ukončení úpravy uložit v některém z běžných bitmapových formátů, např. jako JPG nebo TIF, a nastavení převodu do HDR tak není možné dodatečně upravovat.

screenshot-2016-12-04-16-49-54

screenshot-2016-12-04-16-51-44

Pro možnost úprav snímku v Editoru za pomoci vrstev, jsem po úpravě v modulu Vyvolat otevřel upravený snímek (chladnější a tmavší) přímo z modulu Vyvolat kliknutím na záložku Editor. Přidal jsem novou záložku modulu Vyvolat, udělal jinou úpravu snímku (světlejší a teplejší) a otevřel ji v druhé kopii Editoru.

screenshot-2016-12-04-17-05-01

screenshot-2016-12-04-17-27-50

Pomocí klávesových zkratek Ctrl + A (Vybrat vše), Ctrl + C (Kopírovat) jsem druhou verzi snímku zkopíroval do schránky. Kliknutím na záložku prvního Editoru jsem aktivoval Editor s první verzí snímku a pomocí Ctrl + V (Vložit) jsem vložil kopii druhého snímku jako novou vrstvu.

K této vrstvě jsem přidal masku (Skrýt vše) a navíc ji vyplnil černou barvou – tím se odkryl pohled na spodní vrstvu.

screenshot-2016-12-04-17-28-21

V menu jsem zvolil příkaz Výběr > Načíst výběr, v okně pro výběr souboru jsem nastavil volbu Všechny soubory a vyhledal původní snímek RAW. Soubor jsem načetl jako Nový výběr.

screenshot-2016-12-04-17-30-02

screenshot-2016-12-04-17-30-56

Další ukázka představuje načtený výběr zobrazený v náhledovém obrázku pomocí čárkovaného obrysu.

screenshot-2016-12-04-17-31-31

screenshot-2016-12-04-17-35-07

(Postup, jak převést výběr na masku, je předmětem samostatného kurzu věnovaného použití vrstev, navíc bude asi ve velmi krátké době přímo dostupný v Zoner Photo Studiu.) Po aplikaci výběru na masku horní vrstvy se obrázek změnil: obloha se zesvětlila, protože se nyní zobrazuje její verze z horní vrstvy. Pro zesvětlení, resp. ztmavení správných částí snímku bylo nutné masku invertovat (bylo možné načíst výběr jako inverzní).

screenshot-2016-12-04-17-35-07

Takto vytvořenou masku je možné různými nástroji upravovat a měnit tím rozsah a úroveň prolnutí snímků na obou vrstvách. Na následujícím obrázku je použit nástroj Křivky pro úpravu masky vrstvy.

screenshot-2016-12-04-17-56-55

screenshot-2016-12-04-18-00-48

Výsledný snímek lze upravovat i přidáním dalších vrstev a změnou režimu prolnutí. V tomto případě jsem jako poslední (horní) vrstvu přidal kopii původní spodní vrstvy a obrázek doostřil pomocí filtru Horní propust v režimu prolnutí Měkké světlo.

screenshot-2016-12-04-18-04-24

Na rozdíl od úpravy RAW jsou možnosti práce na vrstvách s využitím masek daleko širší, ale velmi často také pracnější. Výsledný snímek lze uložit buď ve speciálním ZPS formátu s možností znovu otevřít soubor s vrstvami a upravovat je, nebo bez této možnosti jako standardní bitmapový soubor (JPG, TIF apod.).

Komentáře

Sledujte nás

Facebook YouTube Twitter RSS

© 2013-2014 ZONER software, a.s., všechna práva vyhrazena.

Facebook
YouTube
Twitter
RSS