fotograficky.guru

27. 10. 2015Milar Kylar

Fotograf festival 2015 – první pohled

Letošní téma Fotograf Festivalu je fotografický dokument, který se zmítá v krizi identity. Jaká je role a podoba fotografie v době zahlcené vizuálním šumem, který tvoří kvanta fotografií, které se na nás denně valí?

Na tyto otázky hledají odpovědi autoři vystavených snímků a vede se o nich diskuze v doprovodných programech. Fotograf festival nemá pevný rámec, jednotlivé výstavy začínají v průběhu celého měsíce října a některé končí i v průběhu festivalu.

Ústřední výstavou festivalu je „What Was Documentary Is Now Something Else“, kterou připravila Camera Austria v koprodukci s Fotograf Festivalem a Rakouským kulturním fórem v Praze. Její snahou je ukázat nové formy dokumentární práce v oblasti současné dokumentární fotografie.

Michael Höpfner

Výstava rakouských fotografů je rozdělená do několika prostorů. V Rakouském kulturním centru se můžete s Michaelem Höpnerem toulat diapozitivy v pomalém zachycení jeho cest po Číně, Tibetu i evropském středomoří. Expozice není pojata jako reportážní výběr. Höpner se zabývá tématikou geografického a kulturního tuláctví a neuspořádanosti.

Helmut & Johana Kandl

V galeriích na Školské (je jich zde několik) je centrum festivalu i rakouského zastoupení. Naleznete zde fotografické obrazy Philipa GaiSsera, které jsou konstruované fotografickými prostředky. Dále je zde k vidění projekt „Wondelgemse Meersen“, kterým Stephanie Kiwitt osobitě dokumentuje oblast u Gentu. Obrovský objem informací se skrývá v dokumentární činnosti manželů Helmuta a Johanny Kandlových, kteří kombinují fotografie, kresby i text. Na Školské to rozhodně není na krátkou návštěvu, ale na podrobnější průzkum.

Pavel Štecha - Chataři

Klasiku českého fotografického dokumentu na Fotograf Festivalu představují výstava Chataři Pavla Štechy a Irena a jiné eseje švýcarskočeské fotografky Iren Stehli. Právě tito fotografové studující na FAMU v 70. letech minulého století začali uměleckým pohledem dokumentovat sociální jevy v české společnosti. Pavel Štecha se k chatařům u Berounky po první „stavební“ sérii vrátil podruhé a dokumentoval život v již postavených chatách. Iren Stehli dokumentovala život romky až do jejího předčasného úmrtí. Právě tyto cykly přinesly do české dokunetární fotografie moderní koncept a odklon od lyriky scénické fotografie k humanitárnímu dokumentu. Na výstavě Chataři jsou k vidění velké zvětšeniny i série malých fotografií z obou souborů, ve kterých se Pavel Štecha zabýval fenoménem chatařství.

V prostorách FAMU je k vidění výstava „2015 / 1999“, která srovnává práce klasiků českého fotografického dokumentu se současnými pracemi studentů fotografie. Výrazové prostředky i náměty se mezigeneračně příliš neliší, ale na snímcích je dobře vidět posun české společnosti. Propojení staré a nové generace fotografů FAMU je vidět na převládajících černobílých fotografií, které působí daleko naléhavěji, než zde vystavené barevné snímky.

Festival fotograf aktuálně nabízí desítky výstav různých autorů, s naprosto odlišným přístupem k dokumentu. Od čistě humanistické fotografie, přes reportážní styl, až k moderním konceptuálně pojatým výpovědím. Během festivalu probíhá i doprovodný program, ve kterém se diskutuje o nové podobě dokumentární fotografie. K festivalu jsou vydané katalogy s popisy jednotlivých expozic. Festival má samostatný web: http://www.fotograf-festival.cz.

Komentáře

Sledujte nás

Facebook YouTube Twitter RSS

© 2013-2014 ZONER software, a.s., všechna práva vyhrazena.

Facebook
YouTube
Twitter
RSS